Terms and conditions for Housing Denmark Marketplace

Terms and conditions for Housing Denmark Marketplace


The following are written in Danish as misunderstanding may arise between langugage and meaning

Retningslinjer for annoncering

Housing Denmark Marketplace gennemgår ikke boligannoncer som udlejer opretter, og det er således alene brugerens ansvar og bevisbyrde, at det oprettede indhold ikke krænker tredjemandens rettigheder, race, religion, politisk overbevisning eller dets lovlighed i øvrigt. 

 

Housing Denmark Marketplace tillader ikke snyd i form af brugerprofiler eller annoncer, som ikke er oprigtige og kan uden begrundelse slette brugeren eller annoncen. 

 

Brugeren accepterer ydermere ved oprettelse, at overskridelse af et eller flere forhold udelukkende vurderes og afgøres af Housing Denmark Marketplace.

 

Ansvarsfraskrivelse

Housing Denmark Marketplace påtager sig intet ansvar for boligannoncerne eller for de aftaler lejer og udlejer indgår. Housing Denmark Marketplace kan ydermere ikke stilles til ansvar for lejer og udlejers eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med udlejningen. 

Forbrugeren accepterer, at Housing Denmark Marketplace ikke er ansvarlig for noget tab, herunder direkte tab, tab af fortjeneste, goodwill, omkostninger, udgifter og andre følgeskader, der opstår som følge af brugerens brug af Housing Denmark Marketplace' hjemmesider, ydelser og produkter, selvom brugeren underretter Housing Denmark Marketplace herom, eller Housing Denmark Marketplace med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader. 

 

Housing Denmark Marketplace kan ikke stilles til ansvar for brug af huslejeberegneren på www.boligberegner.nu. Det er muligt at få huslejenævnet til at komme med en forhåndsgodkendelse af lejeniveauet inden udlejning. Vurderingen sker på baggrund af deres viden fra konkrete afgørelser truffet i lignende sager om samme type ejendomme i området med samme standard. Forhåndsgodkendelsen koster et gebyr, som betales direkte til huslejenævnet.

 

Generelt

Når du som kunde opretter en udlejningsannonce på Housing Denmark Marketplace, bliver en side på www.housingdenmark.com/da/marketplace og giver din tilladelse til at vi må sende dig nyhedsbreve, accepterer du at modtage e-mails med nyheder, produkter og tilbud. 

 

Ændringer eller rettelser 

Housing Denmark Marketplace kan ændre disse vilkår med en måneds varsel. Forbrugeren accepterer, at meddelelse om ændringer kan gives pr. e-mail eller på Housing Denmark Marketplace' hjemmeside, og at brug af Housing Denmark Marketplace efter varslets udløb udgør en accept af de nye vilkår. 

Såfremt Housing Denmark Marketplace ikke håndhæver en bestemmelse, betyder dette ikke, at Housing Denmark Marketplace har givet afkald på sin ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogle af disse vilkår ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. 
 

 

Salgs- og leveringsbetingelser


Ved køb på www.housingdenmark.com/da/marketplace henvises der til Salgs- og leveringsbetingelserne for online bestillinger på www.housingdenmark.com/da/services
________________________________________

Generelle betingelser 
Housing Denmark Services ApS
CVR: 35401997
Strandvejen 70
2900 Hellerup
service@housingdenmark.com 
70705020
Housing Denmark Service (herefter HDS) vil gerne gøre dig bekendt med vores salgs- og leveringsbetingelser, som regulerer, hvordan HDS behandler og afregner dine bestillinger. På hjemmesiden www.housingdenmarkservices.dk udbyder HDS varer og services til salg. 
 
INDGÅELSE AF KØBSAFTALE OG LEVERING AF VARER
Vi indgår udelukkende købsaftaler på dansk for så vidt angår de bestillinger, der foretages online på www.housingdenmarkservices.dk. Når du bestiller en vare eller serviceydelse på www.housingdenmarkservices.dk, indgår du en købsaftale med Housing Denmark Services, CVR 35401997, Strandvejen 70, 2900 Hellerup. 
Ved at klikke ”Betal”, afgiver du en bindende bestilling på varerne i din indkøbskurv. Vi fremsender en bestillingsbekræftelse, så snart du har indsendt din bestilling. En juridisk bindende aftale er først indgået, når du har modtaget modtaget en ordrebekræftelse pr. mail. Indtil du modtager en ordrebekræftelse, er HDS berettiget til at annullere din ordre helt eller delvist, fx som følge af pris-trykfejl eller udsolgte varer, og hvis det sker vil du naturligvis blive underrettet herom pr. e-mail.
Onlinebutikken er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse. En bestilling som er afgivet på en offentlig helligdag, vil blive behandlet den følgende hverdag.
 
Betalling 
HDS tilbyder alene kortbetaling som den fremgår på hjemmeside. Betalingen sker altid i forbindelse med afslutning af købet og er således gennemført før odrebekræftelsen fremsendes.
Du samstykker til udelukkende af modtage fakturaer og kreditnotaer i elektronisk form.
Vi accepterer følgende betalingsmidler: VISA, Mastercard og American Express.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes. 
Varerne er HDS ejendom indtil den fulde købesum er indbetalt. 
 
Fragt og levering
Varer og serviceydelser leveres direkte til HDS. 
Vi afholder alle omkostningerne forbundet med levering. 
Der kan kun leveres til Danmark, levering kan ikke ske til ikke-brofaste øer. 
 
Fortrydelsesret
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskelliege varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare. 
Fristen indebærer, at du 14 dage fra modtagelsen, til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til ser    vice@housingdenmark.com eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked. 
 
Fortrydelse af en del af købet
Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre. 
Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb. 
 
Returnering
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os. 
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten. 
 
Ingen fortrydelsesret
Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. 
 
Varens stand, når du sender retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk mutik, men du må ikke tage den i egentlig brug. 
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. 
Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. 
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen. 
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for. 
Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen. 
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet. 
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den. 
 
Varen sendes til: 
Housing Denmark Services ApS
Strandvejen 70
2900 Hellerup
 
Når du returnerer varen, bedes du vedlægge en deltaljeret beskrivelse af problemet. 
Vi modtgaer hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav. 
 
Fortrydelsesret ved service/tjenesteydelser
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 
Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået*. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.**
 
I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på. 
 
Har du givet dit samstykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. 
 
Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved skriftlig henvendelse på vores mail service@housingdenmark.com. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du medsendt in ordrebekræftelse og i dette dokument/her (www.housingdenmark.com/assets/doc/standardfortrydelsesformular.pdf)
 
Ydelser undtaget fortrydelsesretten 
Følgende varetyper er indtaget fortrydelsesretten: 
 
1. Aftaler om specifikke hastende raparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om. 
 
2. Levering af tjenesteydelser i form af transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, allerede udførte services, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. 
 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage***. Har du givet dit samstykke**** til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve de rimelige omkostninger, for det arbejde, der allerede er leveret. 
 
Rimelige omkostninger kan f.eks. dække over indkøbte materialer, arbejdstid, transportomkostninger og administration. 
 
Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. 
 
Reklamation
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.  
 
Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på mail service@housingdenmark.com eller telefon 70705020.
 
Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer. 
 
Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: 
Navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse. 
 
Vi registerer og videregiver personoplysninger for at kunne levere varen til dig. 
Til brug for vores leverandører, videregiver vi oplysninger om: Navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse.
Personoplysningerne registreres hos Housing Denmark Services ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 
 
Den dataansvarlige på www.housingdenmark.com er CEO for Housing Denmark A/S CVR: 30721462
 
Som registreret hos Housing Denmark Services ApS, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: service@housingdenmark.com. 
 
Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte kundeservice. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til: 
 
Center for Klageløsning
Navnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr
 
Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 7.11.2017
 
 
 
Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udflydes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
 
Til: 
housingdenmarkservices.dk
Strandvejen 70
2900 Hellerup
E-mail: service@housingdenmark.com
 
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjeneydelser: 
______________________________________________________________________________________
Bestilt den:______________________      Modtaget den:______________________     
Forbrugerens navn:______________________________________________________________________________________
Forbrugerens adresse:______________________________________________________________________________________
 
Forbrugerens underskrift:____________________________________________       Dato:______________________     
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 
 
 
______________________________________________________________________________________
 
 
 
* Når du sælger en tjenesteydelse køber din kundes fortrydelsesret fra aftalen bliver indgået. Som eksempel på tjenesteydelser kan nævnes en reparation, udarbejdelse af en festsang, we webhotel mm. 
 
** Der er ikke fortrydelsesret, når du tjenesteydelse - fx udarbejdelse af en festsang, en håndværksydelse eller en enkelt træningstime i et fitnesscenter - er fuldt udført inden fortrydelsesrettens udløb: Dette forudsætter dog, at din kunde forudgående har givet udtrykkeligt samtykke til, at levering af tjenesteydelsen er påbegyndt, og kunden har anerkendt, at fotrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført. 
***Som udgangspunkt skal du tilbagebetale alle beløb, so du har modtaget fra forbrugeren inden 14 dage efter, at du har modtaget meddelelse om fortrydelsen. Du kan ikke betinge tilbagebetaling af, at forbrugeren leverer tjenesteydelsen tilbage, da det normalt er umuligt. Hvis du ikke vil risikere, at kunden fortryder købet af en tjenesteydelse, som ikke kan leveres tilbage, må du enten
- Vente med at levere ydelsen til, at fortrydelsesfristen er udløbet, eller
- Inden aftalens indgåelse indhente forbrugerens udtrykkelige samtykke til, at ydelsen iværksættes inden fortrydelsesrettens udløb, og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når ydelsen er fuldt ud ophørt. 
 
Betaling for den del af ydelsen, der er leveret inden fortrydelsen:
Kunden kan pålægges at tilbagebetale for den del af tjenesteydelsen, der er leveret, når kunden fortryder, hvis, 
- Kunden udtrykkeligt har anmodet om, at du begyndte at levere ydelsen, inden udløbet af 14 dagesfristen, og
- Du godtgør, at du inden aftalens indgåelse, har oplyst 
   - At der er fortrydelsesret og betingelserne for fortrydelsesretten mv., og
   - At kunden skal betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der er leveret, inden
    kundens fortrydelse, hvis kunden fortryder en aftale om en tjenesteydelse, som kunden har anmodet om at få leveret inden fristens udløb, og
   - Hvilket beløb forbrugeren skal betale ved udnyttelse af fortrydelsesretten. 
 
Det kan være vanskeligt at sige præcist, hvilket beløb forbrugeren vil komme til at betale. Er der tale om en håndværksydelse, kan prisen på de enkelte elementer i ydelsen være prissat således, at forbrugeren kan se, hvad der skal betales, hvis aftalen fortrydes. Er der tale om en aftale om en internetforbindelse, og skal der etableres en tilslutning til nettet, må der oplyses, hvad prisen for denne tilslutning vil være, hvis forbrugeren fortryder aftalen. Hvis du ikke har oplyst om fortrydelsesretten og det beløb, der skal betales ved fortrydelse inden aftalens indgåelse, skal kunden ikke betale for den del af ydelsen, der er leveret. 
 
Hvilket beløb kan du forlange, at kunden betaler?
Hvis kunden fortryder købet af en tjenesteydelse, som er leveret med kundes udtrykkelige samtykke, kan du kræve, at kunden betaler den del af ydelsen, der er leveret. Kunden kan afkræves betaling for eventuelle rimelige stiftelsesomkostninger mv. i det omfang, ydelsen er leveret til kunden som en led i aftalens indgåelse/opfyldelse. Hvis du har afholdt udgifter i forbindelse med aftalens indgåelse kan du kræve, at kunden betaler disse, forudsat at det beløb, der kræves, står i rimeligt forhold til omfanget af den ydelse, der er leveret. 
 
****Et samtykke er efter Forbrugerombudsmanden opfattelse ikke udtrykkeligt, hvis det alene fremgår af de almindelige betingelser, som kunden acceptere netop dette vilkår. 
Generelle betingelser for Administrationsaftaler

Generelle betingelser for administrationsaftaler


1. Generelt
Nærværende betingelser er gældende for enhver aftale om administration (aftalen) mellem Housing Denmark Services ApS (HDS) og HDS's kunder (udlejer) af udlejers lejemål (lejemålet), når der i aftalen er henvist til nærværende betingelser. 
Ved administration forstås enhver ydelse i forbindelse med driften og/eller udlejningen af udlejers ejendom. Ydelsen er nærmere beskrevet i aftalen. Betingelserne for ydelserne fremgår her i betingelserne. 
Enhver fravigelse af nærværende betingelser for administration skal ske skiftligt i særskilt aftaledokument.  
 
2. Aftaleindgåelse 
Aftalen om administration er indgået, når udlejer ved sin underskrift har accepteret aftalen og indbetalt 1.års administrationsgebyr herfor. 
Hvis administrationsaftalen er tegnet uden HDS's eller et med HDS nært beslægtet selskabs medvirkning i forbinnelse med selve udlejning, så er udlejer forpligtet til at fremsende kopii af lejekontrakten med lejer til HDS. 
 
3. Aftalens varighed og opsigelse
Administrationaaftalen løber frem til lejemålets ophør. 
Ved administrationsår forstås 365 dage fra administrationsaftalens indgåelse.
HDS's honoar for administrationsaftale opkræves én gang årligt. 
Opsigelse kan alene ske med virkning fra næstkommende administrationsår, hvorfor der ikke kan ske refundering af allerede indgået aftale. 
Administrationaftalen kan ikke opsiges for første administrationsår, men kan for efterfølgende år af begge parter opsiges med 3 måneders skriftlig varsel til udløbet af et administrationsår. 
 
4. Udlejers forpligtelser
Udlejer er i forbinnelse med aftaleindgåelsen ansvalig for og forpligtet til at give oplysninger, herunder cpr.nr/cvr.nr., som påkrævet for korrekt indentfikation af udlejer. I tilfælde af mangelfulde oplysninger om udlejer i aftalen, er HDS berettiget til at rette et eventuelt krav, mod underskriveren og/eller bestilleren af administrationsaftalen personligt. 
Udlejer er forpligtet til skriftligt at oplyse ændringer af navn, firma, kontaktoplysninger m.m. til HDS straks, og udlejer er ansvarlig herfor. 
 
5. Betingelser for HDS's ydelser
 
Virtuel fremvisning 
Ydelsen "BoligfotografVirtuel fremvisning" indeholder en komplet virtuel fremvisning af boligen indendørs. Udendørs arealer vil blive optaget hvor det er muligt og vil blive vist som billede eller panorering. Den virtuelle fremvisning indeholder også er "dukkehus", som er en 3D-opmåling af boligen. Dukkehuset er ikke målfast. Endeligt indeholder virtuel fremvisning omkring 7 stillbilleder. 
Den virtuelle fremvisning opbevares 1 år fra produktionsdatoen på tredjeparts dataopbevaring. Udlejer har brugsret til den virtuelle fremvisning. 
Stillbillederne er udlejers ejendom og kan udleveres ve forespørgelse. Såfremt boligen ikke udlejes, da vil HDS være berettiget til at opkræve udlejer for virtuel fremvisning ud fra prisen på den virtuelle fremvisning som enkeltydelse.
Udlejer har efterfølgende brugsretten til billederne.
Udlejer har efterfølgende brugsretten til billederne. 
 
Ind- og udflytningsrapport
Ydelsen "Ind- og udflytningsrapport" indeholder professionel udfærdigelse af ind- og udflytningsrappert og bliver udført af HDS's repræsentant, som gennemgår lejemålet på vegne af udlejer. 
Repræsentanten gennemgår boligens stand rum for rum og noterer evnetuelle bemærkninger. Endvidere sørger repræsentanten for aflæsning af forbrugsmåleren i det omfang de er tilgænglige. Det er udlejers ansvar at give oplysninger omkring placering af forbrugsmålere.
Repræsentanten gennemgår ikke inventarlister, ydre områder, skuer, garager samt konstruktionens og bygningens tilstand.
 
Pre-move in
Ydelsen "pre-move in" indeholder en vudering af lette tiltag til boligen, der vil stille udlejer bedre ved udlejning. Pre-move in udføres som udgangspunkt i forbindelse med vudering af boligen, hvorefter en rapport udarbejdes og fremsendes til udlejer.
 
Servicemodul
Ydelsen "serviemodul" er en service, hvor HDS forestår al kommunikation om lejemålet med lejer, der opstår undervejs i udlejningen. I det omfang det skønnes relavant, vil udlejer blive informeret. Opstår der spørgsmål som HDS ikke kan svare på, er det HDS der kontakter udlejer. 
Ved tilvalg af "servicemodul" vil lejer få udleveret vores folder "Welcome to your new home - Helpfull information". Denne folder vil guide lejer, således at lejer(e) kan kontakte HDS. 
 
Driftsmodul
Ydelsen "Driftmodul" er en service, hvor HDS hjælper med driftsmæssige forhold, der opstår undervejs i udlejningen. HDS har er samarbejde med alle de nødvendige faggrupper indenfor håndværker/teknikfagene ("leverandører") og rekvierer efter hendvendelse fra lejer den nødvendige assistance i forbinnelse med fejl, mangler eller skade. 
Udlejer giver HDS mandat til at udbedre skader, fejl og mangler op til DKK 1.500 eksklusiv moms, ved lejemålets el, VVS, glas og ligende uden forudgående accept fra udlejer, men for udlejers regning og risiko. 
Derudover inkluderer Driftsmodulet op til 3 timer af HDS egen handyman, til udbedring af småreperationer eller besigtigelse. De 3 timer er alkokeret til arbejdstid, transport er for HDS regning. De 3 timer kan ikke overføres fra et administrationsår til et andet, hvis de ikke er brugt indenfor et administrationsår. De 3 timer dækker kun forhold der er opstået i løbet af udlejningen og kan ikke bruges til udbedring af gamle forhold. Matrerialer er ikke indeholdt og vil bliver afregnet særskilt. 
 
Juristmodul

Juristmodul
Ydelsen ”juristmodul” sikrer udlejer juridisk rådgivning i forbindelse med udlejningen og forhold til lejer.


Juristmodulet indeholder ikke stævning, retssag eller erstatning, ligesom økonomisk og skattemæssig rådgivning, lejefastsættelse og huslejenævnssager ikke er inkluderet.

Nedennævnte tiltag er dækket af juristmodulet:

Udsættelse
HDS forestår fremsendelse af lejepåkrav, der overholder inkassolovens/lejelovens regler. HDS sikrer, at processen sker korrekt, og at alle dokumenter overholder lovgivningen.

Såfremt lejer ikke reagerer på lejepåkravet, ophæver HDS lejemålet for udlejer. 

I fald lejer ikke reagerer på ophævelsen og ikke fraflytter lejemålet frivilligt, kan HDS anvise en advokat, der kan være behjælpelig med for udlejers regning at udsætte lejer ved fogedretten. 
 

Inkasso
Ved lejers frivillige fraflytning af lejemålet, men hvor lejer er i restance til udlejer, vil HDS forestå rykning i henhold til rentelovens og inkassolovens regler. 
Såfremt rykning for betaling ikke fører til indfrielse, lader HDS sagen overgå til en af HDS anvist advokat/inkassovirksomhed.
Advokaten/inkassovirksomheden vil derefter forsøge at inddrive udlejers tilgodehavende udenretligt ved sager uden indsigelser/fogedretlig behandling, jf. billag 1.
HDS dækker udgifterne til overnævnte uden- og indenretlige inddrivelsesskridt, men dækker ikke eventuelle øvrige omkostninger, for eksempel ved tvistede sager og huslejenævnssager. Udlejer har i disse tilfælde mulighed for at indgå individuel aftale herom med advokaten. 
Indbetalte renter tilfalder udlejer, mens påkravs- og rykkergebyrer tilfalder HDS. 
Udlejer er i forbindelse med HDS's udarbejdelse af rykkerskrivelse/påkravsskrivelse forpligtet til at fremsende opgørelse af restancer til HDS opdelt i pligtige og ikke pligtige pengeydelser. Udlejer alene er ansvarlig for, at opgøreslen er korrekt.


HDS retningslinjer for påkrav
På 5. dagen for en udebleven betaling, vil HDS sende et lejeretligt påkrav til lejer om at betale tilgodehavende husleje. Hvis lejer ikke indbetaler huslejen efter modtagelse af påkravet, vil HDS 18 dage efter modtagelsen fremsende en ophævelsesskrivelse til lejer med 4 dages frist til at rømme lejemålet og aflevere nøgler. Såfremt lejer ikke fraflytter frivilligt, vil HDS udfærdige fogedrekvisition med henblik på fogedretlig udsættelse af lejer samt give møde ved udsættelsesforretningen. 
 
Opsynsmodul
Ydelsen "Opsynsmodul" sikre udlejer, at HDS 2 gange årligt fysisk laver er opsyn i boligen. Opsynet dokumenteres efterfølgende i en rapport, som sendes pr. mail til udlejer. 
Ved opsyn bookes tiden med lejer hver 6. måned, første opsyn 6 måneder efter indflytning. Ved opsynet gennemføres er indvendigt og udvendigt syn af boligen, hvilket om nødvendigt dokumenteres med billeder. Opsynet foretages med respekt for lejers privatliv og vil fokusere på det øjet umiddelbart kan se. 
HDS kan ved opsyn ikke garantere at HDS bliver lukket ind, ej heller at der kan indgås en aftale med lejer. Såfremt det viser sig umuligt at lave en aftale med lejer, vil boligen blive besigtiget udefra. Såfremt vi kører forgæves vil boligen ligeledes blive besigtiget udefra. 
Opsynet dokumenterer boligens stand på det tidspunkt opsynet bliver udført. HDS kan ikke holdes ansvarlig for skader på boligen hvis der konstateres sådanne. 
 
Revissionsmodul- rådgivning
I samarbejde med eksternt revisionsfirma tilbyder HDS Revisionsmodul - rådgivning. 
Revisionsmodul- rådgivning giver udlejer en individuel gennemgang af udlejers økonomi ifbm udlejningen. Gennemgangen forudsætter "en almindelig husholdningsøkonomi" og dækker ikke ved mere komplicerede økonomiske forhold. Udlejer fremsender på Dansk Revisions foranledning diverse økonomiske oplysninger. Herefter holdes personligt møde hos Dansk Revision eller online. På mødet vil udlejer blive vejledt om beskatning og økonomi. 
Revisions - modul rådgivning indeholder ikke udarbejdelse af regnskab. 

Vi indsamler følgende oplysninger


•                De oplysninger du giver os
•                De oplysninger vi får fra dig
 
De oplysninger du giver os
Når du for eksempel benytter dig af vores tjeneste ”min side” kræver det, at du opretter en konto med dit navn, mail oplysninger med videre. Du giver os dermed nogle personlige oplysninger, som vi gemmer, for at websitet kan huske dig til næste gang, og for at du ikke skal logge ind på hver side, du ser. Disse oplysninger behandler vi fortroligt. Vi sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til andre.
 
Oplysninger vi får af dig
Når du besøger vores website, kan vi indsamle oplysninger om din vej gennem sitet. Disse oplysninger dækker blandt andet tid, sted, indhold og det website du kommer fra. Informationerne i vores cookies indeholder men er ikke begrænset af:
 
•     Browsertype 
•     Operativ system 
•     IP adresse 
•     Besøgte sider på websitet 
•     Tidspunktet siden er besøgt 
•     Forrige besøgte side 
•     Forbindelsestype (modem, ISDN, ADSL o.l.) 
•     Skærmresolution
 
Desuden anvendes vores cookies i forbindelse med re-marketing. Informationerne fra vores cookies indeholder dermed ikke private oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig som person – eksempelvis ud fra privatadresse, e-postadresse, for eller efternavn. Medmindre du selv har oplyst os disse. Housing Denmark sælger eller videregiver ikke dine oplysninger til andre. Hvis vi ønsker at anvende dine oplysninger til andet, end der er beskrevet i denne privatlivspolitik, beder vi om dit samtykke, inden vi foretager os noget.
Adgang til ændring samt sletning af dine personlige oplysninger
________________________________________
På www.Housingdenmark.com kan du via din brugerprofil ændre dine personoplysninger. Hvis du ønsker at slette din profil, bedes du venligst kontakte info@housingdenmark.com skriftligt.

Du kan altid kontakte vores kundeservice, hvis du ønsker at vide hvilke oplysninger vi opbevarer om dig, og om disse skal slettes.
Privatlivspolitik
________________________________________
Denne privatlivspolitik er udarbejdet af Housing Denmark med henblik på at informere dig som besøgende om, hvilke oplysninger vi indsamler via vores websites cookies, og hvordan du kan få indflydelse på, hvilke informationer vi indsamler. 
Når du anvender vores website og dets tjenester og lader os indsamle oplysninger, kan vi gøres vores tjenester mere (bruger)relevante og i højere grad tilpasse dem dit behov, så du sikres en nem og hurtig gang fra a til b. Blandt andet bruger vi cookies til at sikre, at du ikke skal logge ind på hver side, du ser, og vi bruger cookies for at skabe rammerne for ”min side”, der giver dig flere muligheder, end hvis du var almindelig besøgende.
Denne privatlivspolitik giver dig indblik i, hvordan vi anvender de oplysninger, vi får af dig som besøgende, og hvordan du kan beskytte dine personlige oplysninger.
Hvad er cookies?
________________________________________
En cookie er en passiv datafil, som gemmes på din computer, telefon eller lignende med det formål at et givent website kan genkende din computer, næste gang du kommer forbi. Cookies kan ikke indeholde virus eller lignende skadelige programmer. De er blot med til at analysere, hvordan hjemmesiden anvendes af den besøgende.
Du kan læse mere om cookies her
 
Kan jeg slippe for Housing Denmarks cookies?
Ja, det kan du. Vi anvender blot cookies for at forbedre din oplevelse og tilbyde dig ekstra tjenester. Hvis du vil afvise brugen af cookies på din computer, kan du læse mere her