Behandling af dine oplysninger

Housing Denmark Services ApS - Indsamling og behandling af persondata


I forbindelse med Housing Denmark Services ApS' (herefter Housing) formidling af serviceaftaler, indsamler og behandler vi løbende personoplysninger. 
Housing er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager og/eller indsamler om dig. Du kan kontakte os pr. e-mail på services@housingdenmark.com, tlf. 70 70 50 20 eller pr. brev til Housing Denmark Services ApS Strandvejen 70, Hellerup. 


Housing er ikke forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver (DPO). 

 


Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvor fra?
Housings behandling af personoplysninger, kan omfatte følgende basisoplysninger:


-    Navn
-    E-mail
-    Adresse
-    Telefonnumre 
-    Bankoplysninger herunder kort- og betalingsoplysninger


Housing modtager sådanne oplysninger i forbindelse med indgåelse af serviceaftaler.


Tilsvarende kan vi modtage oplysninger fra andre, der måtte have kendskab til dine personlige forhold, f.eks. din advokat eller en anden repræsentant. 


Derudover videregiver du nogle gange selv personoplysninger til Housing. Det kan ske under en telefonsamtale, ved fremsendelse af e-mail eller brev, eller ved udfyldelse af formular.  


Det er som udgangspunkt op til dig selv, om du selv vil give os personoplysninger. Dog skal vi bruge visse personoplysninger såfremt du ønsker at indgå en serviceaftale.


Housing henter løbende oplysninger om dine stamdata, som f.eks. navn og adresse, fra koncerndatabaser. På den måde sikrer vi, at oplysningerne er opdaterede og korrekte. 


Oplysninger om dig vil blive registreret og gemt på sagen, såfremt de er nødvendige for Housings levering af serviceydelsen. Dette gælder uanset, hvor vi modtager dataene fra. 

 


Hvad bruger Housing oplysningerne til?
Housing registrerer og bruger dine personoplysninger med det formål at levere den aftalte service. 

Vi indhenter oplysninger om dine almindelige stamdata (navn, adresse m.m.), alene med det formål at kunne identificere, verificere og lokalisere dig sikkert. 
Housing anvender ikke personoplysninger til profilering. 


Under Housings behandling af sagen, kan det blive aktuelt at videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende:


-    Leverandører af serviceydelser
-    Advokater eller andre, der handler på Housings vegne 
-    Koncernforbundne virksomheder herunder Housing Denmark A/S

 

Housing overfører ikke dine oplysninger til tredjelande, medmindre du selv flytter dertil. Dog med den undtagelse, at visse funktioner på Housings hjemmeside understøttes af IT udbydere fra tredjelande (USA).

 


Har vi lov til det?
Housings behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens (persondataforordningen) artikel 6, stk. 1, litra a og b. 


Housing skal derfor ikke indhente dit samtykke til denne behandling af dine personoplysninger, såfremt du indgår en serviceaftale.


Housing anvender alene samtykke såfremt du bruger formularer på hjemmesiden.   

 


Hvor længe opbevares dine personoplysninger
Housing opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger i 5 år fra serviceaftalens endelige afslutning. 


De oplysninger Housing får via formularer på hjemmesiden opbevares indtil Housing har behandlet anmodningen, dog ikke længere end 6 måneder. 


Sletningen af personoplysninger vil ske periodisk og derfor ikke nødagtigt 5 år efter sagens endelige afslutning. 

 


Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet
Databeskyttelsesforordningen (persondataforordningen) giver dig en række rettigheder i forhold til Housings behandling af dine personoplysninger. 


Såfremt du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte Housing. Under hensyn til behandlingen af din anmodning, anmodes du venligst at sende denne pr. e-mail til service@housingdenmark.com eller pr. brev til Housing Denmark Services ApS Strandvejen 70, 2900 Hellerup. Du kan også vælge at ringe på 70 70 50 20, men vi anbefaler, at du retter skriftlig henvendelse. 


Retten til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger Housing har om dig. 


Retten til at få rettet forkerte oplysninger (berigtigelse)
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.


Retten til at blive slettet (retten til at blive glemt)
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de oplysninger, som Housing har registreret, inden det generelle sletningstidspunkt forekommer. 


Retten til begrænset behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må vi fremover kun behandle oplysningerne om dig (opbevaring undtaget) med dit samtykke hertil, eller med henblik på fastlæggelsen af, hvorvidt et retskrav kan gøres gældende eller forsvares, for at beskytte en person eller hvis vigtige samfundsinteresser taler herfor. 


Retten til at transmittere oplysninger (retten til dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 


Dette forudsætter dog, at Housings behandling af oplysninger om dig foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at du selv har givet os oplysningerne. Alle tre kriterier skal være opfyldt, før du får ret til dataportabilitet. 


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 


Såfremt du ønsker at gøre brug af denne rettighed, skal du kontakte Housing. 


Såfremt du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte Housing. Under hensyn til behandlingen af din anmodning, anmodes du venligst at sende denne pr. e-mail til service@housingdenmark.com eller pr. brev til Housing Denmark Services ApS Strandvejen 70, 2900 Hellerup. Du kan også vælge at ringe på 70 70 50 20, men vi anbefaler, at du retter skriftlig henvendelse. 

 


Yderligere information
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/.

 


Klage
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, såfremt du er utilfreds med den måde Housing behandler dine personoplysninger. Du kan finde Datatilsynets oplysninger her https://www.datatilsynet.dk/forside/.