Koncernen Koncernen

Koncernen

Koncerndiagram


Selskabsdiagram

SL Holding ApS

SL Holding indehaves af Steen Lundsfryd og består af følgende tre underliggende selskaber som for alles vedkommende beskæftiger sig med boligmarkedet.

 

Revision
Inforevision
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Buddingevej 312
2862 Søborg


                                                                                                                                 

Housing Denmark

Housing Denmark A/S

Housing Denmark blev stiftet i 2004 af Steen Lundsfryd. Selskabets kerneområde udgør formidling af boliger primært til virksomheder, ambassader, organisationer og personer fra expat-miljøet. Housing Denmark A/S blev Børsen Gazelle i 2014, 2015, 2016 og 2017. Endvidere har selskabet fået tildelt prisen Triple AAA for den højeste kreditværdighed et selskab kan opnå i årene 2016, 2017 og 2018.
Housing Denmark A/S nedsatte medio 2017 en professionel bestyrelse som mødes 4 til 5 gange årligt og gennemgår selskabets økonomiske udvikling, samt nye forretningsområder.

For mere information om bestyrelsen se her.

 

Strandvejen 70
2900 Hellerup
Danmark

 

Telefon: +45 70 20 04 70
Hjemmeside: www.housingdenmark.com
E-mail: Info@housingdenmark.com

 

CVR-nr.: 30 72 14 62
Stiftet: 2004
Hjemstedskommune: Gentofte 

 

Bestyrelse:
Steffen Søeborg, bestyrelsesformand
Jakob Dalhoff, bestyrelsesmedlem 
Steen Lundsfryd, CEO og bestyrelsesmedlem

 

Direktion
Steen Lundsfryd, adm. direktør 

 

Revision
Inforevision
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Buddingevej 312
2862 Søborg

 

 

Housing Denmark Projects

Housing Denmark Projects ApS (Selskab under oprettelse) 

Housing Denmark Projects ApS er en boligplatform beregnet til alle Housing Denmarks projektejendomme. Behovet for en sådan platform opstod i takt med Housing Denmarks øget fokus på projektudlejning.  

Strandvejen 70
2900 Hellerup
Danmark

 

Telefon: +45 70 20 04 70
Hjemmeside: https://housingdenmark.com/da/projects 
E-mail: Info@housingdenmark.com

 

Revision
Inforevision
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Buddingevej 312
2862 Søborg

 

 

Housing Denmark Services

Housing Denmark Services ApS

Housing Denmark Services blev stiftet i 2013 af Steen Lundsfryd. Selskabets kerneområde består af serviceopgaver og Facility management som relaterer sig til boligudlejning. Endvidere formidler og leverer selskabet også håndværksopgaver og andre serviceydelser til boligejere som har behov for sådanne opgaver, selvom de ikke nødvendigvis skal udleje deres bolig. Alle serviceopgaver kan tilkøbes via vores e-handelsplatform eller ved personlig henvendelse.

 

Strandvejen 70
2900 Hellerup
Danmark

 

Telefon: +45 70 70 50 20
Hjemmeside: www.housingdenmarkservices.com
E-mail: Service@housingdenmark.com

 

CVR-nr.: 35 40 19 97
Stiftet: 2013
Hjemstedskommune: Gentofte 

 

Revision
Inforevision
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Buddingevej 312
2862 Søborg