Godt at vide som lejer - få svar på ofte stillede spørgsmål

Godt at vide som lejer - få svar på ofte stillede spørgsmål

Er du i øjeblikket på jagt efter en ny bolig, og overvejer du, om du skal leje din kommende lejebolig gennem Housing Denmark?

 

Vi har her samlet en masse relevant information for dig som lejer, samt typisk stillede spørgsmål.

 

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe på +45 70 2004 70. 

Godt at vide - før og under indflytning


Der er som udgangspunkt bopælspligt på alle ejendomme i Danmark (undtagen sommerhuse), hvor der tidligere har været registreret en eller flere personer som beboere. Dette system skal sikre, at der altid er beboere registreret på adressen.

Der er meget få ejendomme, der ikke har bopælspligt. Disse er typisk nyopførte ejendomme, med ingen tidligere beboere registreret.
Når en lejer har registreret sig på en sådan ejendom, skal alle efterfølgende lejere registreres ligeledes. Derfor bliver disse typer af ejendomme kun lejet ud til folk, der er fritaget for den obligatoriske registrering på bopælen. Dette vil typisk være diplomater eller personer der er registreret på en anden dansk ejendom.

Kunder der lejer ejendomme uden bopælspligt skal stadig angives i vores kontrakter.

Mange af vores lejemål administreres af os. Det betyder, at al kontakt mellem lejer og udlejer går gennem vores administrationsafdeling. Dette giver både lejer og udlejer mulighed for at ringe direkte til os med diverse forespørgsler, som vi hurtigst muligt vil forsøge at efterleve.

På administrerede lejemål er der inkluderet indflytnings- og udflytningsrapporter, for at sikre rettigheder og pligter for både lejer og udlejer. 

I disse lejemål vil reparationer, der falder ind under udlejerens ansvar igangsættes automatisk på lejers anmodning. Dog vil mere omfattende reparationer kræve udlejerens godkendelse. Vi mener at denne service beskytter og sikrer rettigheder for både lejer og udlejer, samt at det gør processen nemmere for begge parter.


Hvis der, mod al forventning, skulle opstå problemer i sagen, har vi ligeledes den fornødne erfaring og viden til at yde juridisk rådgivning og træffe de nødvendige foranstaltninger.

I overensstemmelse med dansk lovgivning er det lejers ret at kræve en lejekontrakt med angivelse af de aftalte betingelser, fastsat af lejer og din udlejer. Blandt andet skal lejeaftalen oplyse, hvor meget varsel du skal give, for opsigelse af lejemålet. Desuden skal det fremgå, hvilken stand lejligheden skal have ved tilbagelevering.

Ved leje af en ejendom gennem Housing Denmark, udformer vi en korrekt lejekontrakt og anbefaler altid at der laves en vedhæftet indflytningsrapport. Denne kan vi også tilbyde på lejemål der ikke administreres eller udlejes gennem Housing Denmark.

Lejen angivet på vores hjemmeside er den faktiske leje. Dertil tillægges forbrugsomkostninger til vand, varme, el og i nogle tilfælde tv og internet. Vores agenter kan give dig det omtrentlige månedlige forbrug på de enkelte ejendomme.

Størrelsen af depositum afgøres af udlejer. Normalt vil depositum svare til 3 måneders husleje, og det forventes ligeledes, at du betaler den første måneds husleje forud for indflytning. Nogle udlejere kræver dog 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt leje. Det er også udlejers ret at kræve op til 1 års bankgaranti.

Ved lejemålets ophør vil udlejer under normale omstændigheder tilbagebetale depositummet inden for få uger efter fraflytning, da udlejer sædvanligvis har en 2 ugers indsigelsesperiode.

Såfremt der ikke er mulighed for en direkte aflæsning af varmemålere, tilbageholder udlejer et mindre beløb for senere varmeafregning. Dette gøres fordi forsyningsselskaberne kun en gang årligt oplyser om det egentlige varmeforbrug. Når udlejer modtager disse data, modregnes eventuelle ekstrabetalinger i det resterende depositum, der herefter tilbagebetales.

Såfremt et lejemål ikke tilbageleveres i korrekt stand, kan udlejer påbegynde istandsættelse for lejers betaling. Udgifter til dette vil blive modregnet i depositummet, og således vil tilbagebetaling af dette først finde sted, når arbejdet er færdiggjort, og det skyldige beløb er modregnet.

Hvis lejer tilbageleverer lejligheden i samme stand som ved indflytning, vil dette selvfølgelig ikke være tilfældet. Stand af boligen vil fremgå af indflytningsrapporten og lejekontrakten.

I Housing Denmark tilbyder vi at udføre en indflytningsrapport inden du flytter ind i dit lejemål. Denne rapport sikrer både udlejer og lejer, da den dokumenterer lejemålets stand på tidspunktet for overdragelsen. Dette sikrer, at hverken lejer eller udlejer, ved ophør af lejeperioden, skal betale for skader de ikke selv har forsaget.

Hvis du opdager fejl eller mangler som ikke er anført i indflytningsrapporten, har du ifølge dansk lovgivning 14 dage til at underrette ejeren, eller Housing Denmark, således at disse kan indføres i rapporten. 


Denne service er tilgængelig for alle, ikke kun Housing Denmarks lejere og udlejere. Besøg Housingdenmarkservices.com for mere information

Udlejer har ret til afslå et tilbud fra lejer, såfremt denne påregner én beboer per værelse på bopælen. Ved to, eller flere beboere pr. værelse, skal udlejer, ifølge dansk lovgivning, afslå lejers tilbud.

Hvorvidt kæledyr er tilladt besluttes af udlejer eller dennes boligforening. Derfor varierer reglerne meget. Du er velkommen til at ringe til vores agenter og forhøre dig om reglerne for de specifikke lejemål.

Hvorvidt rygning er tilladt besluttes af udlejer. 
Derfor er du velkommen til at ringe til vores agenter og forhøre dig om reglerne for de specifikke lejemål.

Nogle af vores ejendomme udlejes fuldt møbleret. Disse er såkaldte turn-key lejemål, hvilket betyder, at alt hvad lejer skal medbringe er dennes personlige ejendele. Lejemålet indeholder alt møblement.
Det er lejers ansvar at passe på diverse møbler og at tilbagelevere dem i samme stand som modtaget, med undtagelse af almindelig slitage.

Vi tilbyder skræddersyede møbelpakker til umøblerede lejemål. Disse lejes mod en månedlig ydelse, der afhænger af lejemålets størrelse og antal af værelser. 
Servicen omfatter både indkøb, levering, opsætning og sidenhen afhentning af møblementet. Dette er en bekvem mulighed for mange især ved kortere lejeperioder. Ofte kan det nemlig være besværligt og urentabelt at købe møbler til et hus eller en lejlighed, for så at skulle sælge disse et par år senere.


VI tilbyder også hjælp til at købe / samle andre møbler, opsætte malerier, gardiner, elektronik m.v.


*Dissetjenester er tilgængelig for alle, ikke kun Housing Denmarks lejere og udlejere. Besøg Housingdenmarkservices.com for mere information. 

Udlejer har ansvaret for reparationer der ikke skyldes normal slitage. Eksempelvis vil udlejer skulle betale for reparation af afløb og radiator, hvis disse er i stykker og når problemet ikke falder ind under lejers normale vedligeholdelsespligt. I ovenstående eksempel vil lejers vedligeholdelsespligt f.eks. omfatte problemer der skyldes manglende luftning af radiatorer og problemer med tilstopning af afløb. 


Du kan altid ringe til Housing Denmark med spørgsmål herom, eller hvis du har behov for reparation af diverse.


Hvis ejendommen administreres af Housing Denmark, og problemet er omfattet af ansvarsområderne for udlejer, vi vil bestille en håndværker hurtigst muligt. Ved større reparationer skal vi dog først have udlejer accept før vi kan igangsætte en eventuel udbedring. Vi forsøger selvfølgelig altid at indhente en sådan accept hurtigst muligt. 
 
Håndværkerarbejde udenfor almindelige åbningstider og i weekender kan medføre et ekstra gebyr. Dette gebyr kan i nogle tilfælde tilfalde lejer, såfremt problemet der ønskes udbedret ikke er af hastende karakter. Dette også selvom reparationen ellers falder ind under udlejers ansvar. Du er altid velkommen til at ringe og spørge, hvis du er i tvivl herom.


Som lejer har du ikke tilladelse til at foretage ændringer på boligen uden først at have modtaget godkendelse fra udlejer.
Bemærk at reparationer af anlæg for elektricitet, varme og vand kun må udføres af autoriserede håndværkere. Hvis disse regler ikke overholdes, vil en forsikring ikke dække i tilfælde af ulykker forårsaget af disse anlæg.

Såfremt du lejer et møbleret lejemål er det udlejer indboforsikring der dækker det lejede møblement. Dog skal du selv tegne indboforsikring for det indbo du selv medbringer, så som din computer, eventuelt ekstra møblement etc.

Lejer du et umøbleret lejemål skal du selv tegne indboforsikring for alt dit møblement.

Hos Housing Denmark kan vi tilbyde dig forskellige rengøringsservices, alt efter dit aktuelle behov.


Vi tilbyder både en grundig engangsrengøring, som eksempelvis foretages ved ind- og udflytning og som sparer dig for både tid og det hårde arbejde. Derudover tilbyder vi forskellige løbende rengøringsservices for den der gerne vil have en lettere hverdag eller mere fritid. Prisen afhænger af størrelsen af boligen. For mere information, klik her.

* Denne service er tilgængelig for alle, ikke kun Housing Denmarks lejere og udlejere. Besøg Housingdenmarkservices.com for mere information. 

Godt at vide - ved udflytning


Hvis du lejer en villa eller en lejlighed vil der oftest være en fastsat lejeperiode, som er specificeret i lejekontrakten. 
I de fleste tilfælde kan en tidsbegrænset lejekontrakt ikke opsiges, hverken af lejer eller udlejer, med mindre andet er fremført i kontrakten, eller hvis den fastsatte lejeperiode er under et år.
I de normale tilfælde kan et tidsbegrænset lejemål kun bringes til ophør på den fastsatte dato eller ved aftale mellem lejer og udlejer.

Den lejekontrakt vi tilbyder, har normalt en fast periode på ni måneder. Herefter kan lejemålet opsiges af lejer med 3 måneders varsel.
Få af vores ejendomme har ikke en fast periode og kan opsiges med 3 måneders varsel gennem hele lejeforløbet.


Derudover tilbydes diplomater en såkaldt diplomatklausul i kontrakten, i overensstemmelse med dansk lov. Dette betyder af de til enhver tid, med tre måneders varsel, kan opsige lejemålet. Dog kun såfremt de skal udstationeres til udlandet. I alle andre tilfælde er denne kontrakten bindende for hele lejeperioden.

Du skal betale husleje indtil lejemålet udløber. Hvis du fraflytter lejligheden før opsigelsesperioden er udløbet, skal du betale husleje indtil denne periode er udløbet. 
Hvis en fast lejeperiode ikke er angivet, kan en lejer opsige lejemålet med 3 måneders varsel enten skriftligt eller mundtligt. Vi anbefaler dog at dette gøres skriftligt.

Når man fraflytter en lejet ejendom, skal udlejer have adgang til at kunne inspicere denne. Desuden skal lejeren oplyse dennes nye adresse, eller en kontaktadresse, senest 8 dage før udflytningsdatoen.
 

Hvis en lejer overtræder betingelserne i lejekontrakten, kan udlejer opsige lejeaftalen med øjeblikkelig virkning.

Dette gælder såfremt:

• Lejer har ikke betalt husleje.
• Lejer generer naboer med støj, trusler eller lignende.
• Lejer fremlejer lejligheden uden tilladelse fra udlejer.

Hvis lejemålet bringes til ophør på grund af lejers misligholdelse af kontrakten, skal lejer fraflytte lejligheden straks. Lejer skal betale husleje til lejligheden er udlejet igen, dog maksimalt for 3 måneder efter fraflytning.

Lejede ejendomme skal leveres tilbage til udlejer i samme stand som ved modtagelse, undtaget normal slitage, såfremt denne ikke er underlagt lejers vedligeholdelsespligt. Udlejer kan aldrig kræve at lejer skal tilbagelevere boligen i bedre stand, end i hvilken den blev modtaget.


Hvis bopælen var nyrenoveret ved indflytning, skal den afleveres tilbage i samme stand, uanset lejeperiode.


Udlejer har to uger, efter endt lejeperiode, til at oplyse lejer om eventuelle fejl og mangler i boligens stand. Dette vil normalt angives i en udflytningsrapport, som vil blive sammenlignet med den tidligere udformede indflytningsrapport.

Housing Denmark tilbyder at udføre en udflytningsrapport, som oftest til den tilhørende indflytningsrapport. Dette sikrer, at hverken udlejer eller lejer kommer til at betale for skader de ikke selv har forårsaget. Housing Denmark kan tilbyde at forestå et "move-out-check" - det er et tilbud til lejer, der angiver en endelig pris for samtlige forbedringer der skal gennemføres før ejendommen har den rette stand til tilbagelevering. Hvis lejeren accepterer tilbuddet håndterer vi alt det praktiske arbejde og garanterer at ingen yderligere omkostninger vil tilfalde lejeren. Derved garanteres en 100 % godkendt tilbagelevering til en aftalt pris.


Således fjernes lejers potentielle risiko for ikke-godkendt renoveringsarbejde, der skal laves om til yderligere omkostninger.


* Denne service er tilgængelig for alle, ikke kun Housing Denmarks lejere og udlejere. Besøg housingdenmarkservices.com for mere information. 

Ved lejemålets ophør vil udlejer under normale omstændigheder tilbagebetale depositummet inden for få uger efter fraflytning, da udlejer har en 2 ugers indsigelsesperiode.

Såfremt der ikke er mulighed for en direkte aflæsning af varmemålere, tilbageholder udlejer et mindre beløb for senere varmeafregning. Dette gøres fordi forsyningsselskaberne kun en gang årligt oplyser om det egentlige varmeforbrug. Når udlejer modtager disse data, modregnes eventuelle ekstrabetalinger i det resterende depositum, der herefter tilbagebetales.

Såfremt et lejemål ikke tilbageleveres i korrekt stand, kan udlejer påbegynde istandsættelse for lejers betaling. Udgifter til dette vil blive modregnet i depositummet, og således vil tilbagebetaling af dette først finde sted, når arbejdet er færdiggjort, og det skyldige beløb er modregnet.

Hvis lejer tilbageleverer lejligheden i samme stand som ved indflytning, vil dette selvfølgelig ikke være tilfældet. Stand af boligen vil fremgå af indflytningsrapporten og lejekontrakten.

Økonomiske spørgsmål


Housing Denmark er formidler af lejeboliger for private udlejere og skal derfor kunne præsentere dig som lejer - på bedst mulig vis - for vores udlejere, da disse skal tage den endelige beslutning om valg af lejer. Jo mere information vi har om dig som lejer, jo bedre vil vi kunne præsentere dig for vores udlejere, hvilket øger dine chancer for få boligen.

Ja, forbrugsomkostninger for vand, varme, el, kabel TV / internet etc. er aldrig medregnet i den fastsatte husleje.

I lejligheder betales vand og varme oftest til udlejer via lejekontrakten. For forbrug i huse betales vand a conto til udlejer, via lejekontrakten, men de øvrige omkostninger betales som oftest direkte til udbyderne. Spørg din udlejningskonsulent for præcis information om de specifikke boliger.

Ifølge dansk lovgivning skal man, som udlejer, kunne fremvise et regnskab for forbrugsomkostninger, og derfor vil husleje og forbrugsomkostninger blive opkrævet særskilt.

Vi opkræver normalt 3 mdr. husleje i depositum.

Fristen for indbetaling af dette er 6 hverdage fra du modtager kontrakten, uanset hvornår lejemålet overtages. Dette skal altid indbetales til Housing Denmark.

Tilbagebetaling af depositum sker, under normale omstændigheder inden for 6-8 uger efter fraflytning, da udlejer altid har en 2-4 ugers indsigelsesperiode, hvor denne kan rapportere eventuelle fejl og mangler på lejemålet.

Såfremt der ikke er mulighed for en direkte aflæsning af varmemålere, tilbageholder Housing Denmark et mindre beløb for senere varmeafregning. Dette gøres fordi forsyningsselskaberne kun en gang årligt oplyser om det egentlige varmeforbrug. Når Housing Denmark modtager disse data, modregnes eventuelle ekstrabetalinger i det resterende depositum, der herefter tilbagebetales.

Lejer kan dog ved udflytning vælge en umiddelbar opgørelse for varme, og eventuelle nødvendige istandsættelser af lejemål, og således få udbetalt sit resterende depositum med det samme.

Såfremt et lejemål ikke tilbageleveres i korrekt stand, kan udlejer påbegynde istandsættelse for lejers regning. Udgifter til dette vil blive modregnet i depositum, og således vil tilbagebetaling af dette først finde sted når arbejdet er færdiggjort og det skyldige beløb er modregnet.

Hvis lejer tilbageleverer lejligheden i samme stand som ved indflytning, vil dette selvfølgelig ikke være tilfældet.

Ja, det skal du. Du kan ikke bebo dit depositum op. Såfremt der ikke betales husleje i de sidste 3 måneder, ses dette som misligeholdelse af kontakten.

Ja, såfremt du lejer et umøbleret lejemål er det dit ansvar at tegne indboforsikring, men lejer du et møbleret lejemål gælder udlejers indboforsikring for de tilstedeværende møbler. Hvis du, som lejer, medbringer andet møblement, computer etc. er det dit ansvar at tegne forsikring for de ejendele, der ikke er omfattet af udlejers indboforsikring. Spørg vores udlejningskonsulenter for at få oplyst forbrugsudgifter.

Renovation kan opkræves ved leje af huse og indbefatter afhentning af affald på ejendommen. Dette opkræves som oftest en gang årligt af udlejer.

Boligen og boligoplysninger


Der er forskellige muligheder mht. stand af lejemål ved overtagelse. Dette besluttes som oftest af udlejer. Et lejemål kan enten være nyistandsat, det kan have nymalede vægge og lofter, eller det kan overtages som beset. Det vil selvfølgelig fremgå af kontrakten og indflytningsrapporten, såfremt en sådan bestilles. Man skal altid aflevere lejemålet tilbage i samme stand som modtaget.

Såfremt der er en administrationsaftale på lejemålet, står Housing Denmark for dette. Ellers skal du aftale dette direkte med udlejer ved indflytning.

Er boligen omfattet af en administrationsaftale hos Housing Denmark kontakt da vores kontor. Ellers skal du tage kontakt til udlejer

I Danmark har vi flere udbydere af kabel TV, eksempelvis YouSee og Boxer. Dette skal man som lejer selv oprette, såfremt det ikke indgår i lejekontrakten.

Hos Housing Denmark tilbyder vi leje af møbelpakker til alle typer lejemål. Lejer du en møbelpakke, vil du kunne flytte ind i dit lejemål, uden at skulle medbringe andet end dine personlige ejendele så som tøj, computer etc. Du skal heller ikke bekymre dig om at opsætte eller nedtage møblement – alt dette sørger vi for.

Ja, der er havepasningspligt for lejere af en bolig med tilhørende have medmindre andet er aftalt. 

Eksempelvis male vægge, slibe gulve etc.

Generelt skal alle ændringer på lejemålet godkendes af udlejer inden dette påbegyndes.

Når du overtager et lejemål i Danmark medfølger alle de hårde hvidevarer, der allerede er indsat, såfremt andet ikke er oplyst. Det betyder at udlejer ikke tager disse med sig ved fraflytning. Der medfølger typisk køleskab, fryser, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

Dog varierer de indsatte hårde hvidevarer fra lejemål til lejemål. Spørg vores udlejningskonsulenter for information om specifikke lejemål.

Fremvisninger


Vores udlejningskonsulenter fremviser boliger mandag til fredag kl. 9-17, samt weekends efter aftale.

Det er ikke et fastsat antal boliger du kan få fremvist af Housing Denmark. Vi forsøger altid at matche dine boligønsker, med hvad vi har til rådighed. Vi vil derfor sammensætte en fremvisning af boliger der matcher dine ønsker. Såfremt du ikke finder din drømmebolig, står vi selvfølgelig stadig til rådighed efterfølgende. Du har også den mulighed at du kan oprette en boligagent på vores hjemmeside under menupunkt: "min side".

Det er ikke et fastsat antal boliger du kan få fremvist af Housing Denmark. Vi forsøger altid at matche dine boligønsker, med hvad vi har til rådighed. Vi vil derfor sammensætte en fremvisning af boliger der matcher dine ønsker. Såfremt du ikke finder din drømmebolig, står vi selvfølgelig stadig til rådighed efterfølgende. Du har også den mulighed at du kan oprette en boligagent på vores hjemmeside under menupunkt: "min side".

Du kan altid få service på både dansk og engelsk. 

Bekræftelse af lejemål og lejekontrakt?


Når du underskriver en bekræftelse af lejemål, er du forpligtet til at tage dette lejemål, med mindre der er vilkår, du ikke er blevet gjort bekendt med ved aftalens indgåelse.

Dette betyder, at du som lejer, efter ni måneder kan opsige lejemålet med tre måneders varsel, uden at skulle fremlægge en specifik grund for udlejer

Såfremt du ønsker en diplomatklausul i kontrakten betyder dette, at du, i hele lejeperioden, kan opsige lejekontrakten med tre måneders varsel, såfremt du tjenstligt skal fraflytte Danmark. Dog betyder dette også, at du ikke kan opsige lejekontrakten før tid, i hele lejeperioden, hvis du blot flytter inden for Danmarks grænser.