Alle vores priser er inklusive moms

Alle vores priser er inklusive moms

Housing Denmark ønsker gennemsigtighed i vores prisstruktur. Housing Denmark oplyser derfor alle vores priser inklusive moms overfor vores privatkunder. Dette sker også som led i et ønske fra flere af vores privatkunder, som fra tid til anden har efterspurgt vores udlejningsmateriale inklusive moms.

Det er vigtigt at understrege, at det stadig er de samme priser man skal betale, blot med oplysning om af priserne er inklusive moms. Overfor vores erheverskunder vil vi fortsat oplyse vores priser eksklusive moms.